Các chương trình của chúng tôi

Chương trình THẠC SỸ BẠC- NGÀNH ẨM THỰC (TIẾNG ANH/TÂY BAN NHA/CN)

Chương trình thạc sỹ loại Bạc ngành nghệ thuật ẩm thực bao gồm các khoá học trọn gói và khoảng thời gian cơ bản cho thực hành và lí thuyết. Khoá học bao gồm các nghệ thuật ẩm thực cơ bản cho mỗi loại đồ ăn và sinh viên sẽ được dạy

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ NGHỆ THUẬT ẨM THỰC HẠNG vàng (TIẾNG ANH/TIẾNG TÂY/CN)

Chương trình thạc sỹ hạng vàng bao gồm lựa chọn lớn hơn các khoá học và thời gian học, bao gồm một số các quyền lợi cơ bản. Sauk hi khoá học kết thúc, sinh viên có thể thực hành tại bếp với các kiến thức chuyên sâu về các món ăn được dạy trong suốt thời gian đào tạo.

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ HẠNG BẠCH KIM NGHỆ THUẬT ẨM THỰC (TIẾNG ANH/TIẾNG TÂY/CN)

Chương trình thạc sỹ bạch kim là chương trình rộng nhất bao gồm các khoá học chuyên sâu, giới thiệu người học một đến văn hoá ẩm thực đa dạng của tây ban nha/Ý, PHáp, và các quốc gia khác, bao gồm các bài học với đầu bếp hang đầu thế giới được giải Michelin. Sau khó học, học viên sẽ hiểu sâu về nghệ thuật ẩm thực và các kĩ thuật nấu ăn, khoá học mang đến cho người học cơ hội độc nhất vô nhị thực hiện mục đích của mình.

HƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN NHÀ HÀNG LOẠI BẠC (TIẾNG ANH/TIẾNG TÂY/CN)

Chương trình loại bạc này bao gồm các khoá học cơ bản về ngành quản trị khách sạn nhà hàng. Sinh viên được trang bị kiến thức cơ bản để vận hành ngành công nghiệp du lịch và có kiến thức cơ bản về công việc kinh doanh lĩnh vực này.

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN NHÀ HÀNG LOẠI vàng (TIẾNG ANH/TIẾNG TÂY/CN)

Chương trình vàng được mở rộng hơn với các khoá học loại bạc, sinh viên có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về lĩnh vực quản trị khách sạn và các dịch vụ khách sạn hạng sang.

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN NHÀ HÀNG LOẠI BẠCH KIM (TIẾNG ANH/TIẾNG TÂY/CN)

CHƯƠNG TRÌNH thạc sỹ loại bạch kim là loại chương trình chuyên sâu nhất bao gồm các khoá học giới thiệu bạn đến văn hoá ẩm thực đa dạng như Tây ban nha, ý, Pháp và các đất nước khác, bao gồm các bài học với đầu bếp hang đầu được trao giải Michelin. Khoá học giúp bạn mở rộng tầm nhìn và các kĩ thuật, cung cấp cho bạn cơ hội độc nhất vô nhị để thực hiện mục tiêu của mình.

Thông tin

YÊU CẦU ĐẦU VÀO

TÌM HIỂU them về thông tin đầu vào.

Học bổng

IHMGS cung cấp hỗ trợ tài chính cho sinh viên của mình.
Address
Av. del Racó, 27, 46400 Cullera, València
Phone
+34 93 115 39 01 (Mon - Fri 09:00 - 18:00)
Mail
info@ihmgs.com
Web
http://ihmgs.com